kontrast
A+ A-
Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Obrazów: www.obrazow.pl
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrazów
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrazów
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Obrazów 

Obrazow_Uwarunkowania.pdf

PONS_SUiKZP_Obrazow.pdf

SUiKZP_Obrazow_Kierunki.pdf

SUiKZP_Obrazow_Uwarunkowania.pdf

Prognoza_SUiKZP_Obrazow_900x2100.jpg

 Obrazow_Kierunki.pdf

Opublikowane przez: Karolina Słomka | Data wprowadzenia: 2016-01-15 15:53:19 | Data modyfikacji: 2016-01-19 09:57:13.
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Obrazów 
 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Karolina Słomka | Data wprowadzenia: 2016-01-07 12:43:20 | Data modyfikacji: 2016-01-19 09:57:13.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Obrazów  
  SUiKZP Obrazów - kierunki, prognoza, uwarunkowania

Opublikowane przez: Karolina Malec | Data wprowadzenia: 2014-08-06 08:30:58 | Data modyfikacji: 2016-01-19 09:57:13.
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Obrazów 
 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Karolina Malec | Data wprowadzenia: 2014-08-06 08:29:21 | Data modyfikacji: 2016-01-19 09:57:13.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Obrazów 
 SUiKZP Obrazów - kierunki, prognoza, uwarunkowania

Opublikowane przez: Patryk Marzec | Data wprowadzenia: 2013-09-02 11:51:19 | Data modyfikacji: 2013-09-02 13:50:54.
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Obrazów 
 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Patryk Marzec | Data wprowadzenia: 2013-08-13 23:24:45 | Data modyfikacji: 2013-09-02 13:50:54.
Data wprowadzenia: 2013-08-13 23:24:45
Opublikowane przez: Patryk Marzec
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Obrazów
ul. Obrazów 84
27-641 Obrazów
Kierownik Jednostki
Krzysztof Tworek
Kontakt:
Tel: 15 83-65-162
Fax: 15 83-65-551
e-mail: sekretariat@obrazow.pl