kontrast
A+ A-
Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Obrazów: www.obrazow.pl
 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych 

 


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obrazowie została powołana Zarządzeniem nr 2/2015 Wójta Gminy Obrazów z dnia 8 stycznia 2015 roku na podstawie art. 41 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 z późn. zm.).


Skład komisji

 

Opublikowane przez: Karolina Malec | Data wprowadzenia: 2015-01-19 14:54:59 | Data modyfikacji: 2015-01-19 15:03:01.
Oświadczenia o wartości sprzedaży napojów
alkoholowych 

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim oraz wniesienia opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
Opłata o której mowa wyżej wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku kalendarzowego.

 

 oświadczenie o wartości sprzedaży 2015.pdf

Opublikowane przez: Karolina Słomka | Data wprowadzenia: 2015-01-19 15:14:17 | Data modyfikacji: 2015-12-02 14:54:06.
Wnioski do pobrania 

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 Wniosek o podjęcie czynności zmierzających do poddania się leczeniu

Opublikowane przez: Karolina Malec | Data wprowadzenia: 2015-07-10 09:55:03 | Data modyfikacji: 2015-07-10 09:57:41.
Data wprowadzenia: 2015-07-10 09:55:03
Data modyfikacji: 2015-07-10 09:57:41
Opublikowane przez: Karolina Malec
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Obrazów
ul. Obrazów 84
27-641 Obrazów
Kierownik Jednostki
Krzysztof Tworek
Kontakt:
Tel: 15 83-65-162
Fax: 15 83-65-551
e-mail: sekretariat@obrazow.pl