kontrast
A+ A-
Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Obrazów: www.obrazow.pl
 Gospodarka nieruchomościami
Gospodarka nieruchomościami
Wykaz nieruchomości gruntowej w msc. Kleczanów
przeznaczona do dzierżawy w drodze przetargu do
lat 3 
 Wykaz nieruchomości

Opublikowane przez: Karolina Słomka | Data wprowadzenia: 2016-02-01 13:24:22.
Wójt Gminy Obrazów podaje do wiadomości
publicznej wykaz nieruchomości gruntowej w msc.
Kleczanów przeznaczonej do dzierżawy w drodze
przetargu do lat 3 
 Wykaz nieruchomości

Opublikowane przez: Karolina Malec | Data wprowadzenia: 2015-06-09 08:50:47.
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu szóstego
przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości ew. nr 243/1 o pow. 1,20 ha
położonej w msc. Rożki 
 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Karolina Malec | Data wprowadzenia: 2014-11-07 11:36:18 | Data modyfikacji: 2015-01-12 09:35:08.
Wójt Gminy Obrazów ogłasza szósty przetarg
pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
nr ewid. 243/1 o powierzchni 1,2 ha, położonej w
miejscowości Rożki  
 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Karolina Malec | Data wprowadzenia: 2014-10-01 11:31:41 | Data modyfikacji: 2015-01-12 09:35:08.
WYKONANIE EKSPERTYZY/ OPINII PRZEZ
BIEGŁEGO/SPECJALISTĘ SĄDOWEGO W ZAKRESIE
HYDROLOGII, HYDROGEOLOGII, STOSUNKÓW WODNYCH LUB
MELIORACJI WODNEJ, DOTYCZĄCEJ ZMIANY STANU WODY
NA DZIAŁCE O NR EW. 355/7, 355/8, 355/12, 356/2,
446/1,1154/1,1159/1 W MSC. Chwałki GM. OBRAZÓW
MOGĄCYM MIEĆ SZKODLIWY WPŁYW NA GRUNTY
SĄSIEDNIE 
 Treść zapytania ofertowego

Opublikowane przez: Karolina Malec | Data wprowadzenia: 2014-09-30 15:21:55 | Data modyfikacji: 2015-01-12 09:35:08.
Wójt Gminy Obrazów ogłasza piąty przetarg
pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
nr ewid. 243/1 o powierzchni 1,2 ha, połozonej w
miejscowości Rożki 
 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Karolina Malec | Data wprowadzenia: 2014-08-12 14:27:50 | Data modyfikacji: 2015-01-12 09:35:08.
Wójt Gminy Obrazów ogłasza czwarty przetarg
pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
nr ewid. 243/1 o powierzchni 1,20 ha, położonej
w miejscowości Rożki 
 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Karolina Malec | Data wprowadzenia: 2014-04-15 15:39:05 | Data modyfikacji: 2015-01-12 09:35:08.
Zawiadomienie dot. przetargu na sprzedaż
nieruchomości ew. nr 243/1 o pow. 1,20 ha
położonej w msc. Rożki 
 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Karolina Malec | Data wprowadzenia: 2014-02-24 12:49:49 | Data modyfikacji: 2015-01-12 09:35:08.
Trzeci przetarg pisemny nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości nr ewid. 243/1 w msc.
Rożki  
 Przetarg

Opublikowane przez: Karolina Malec | Data wprowadzenia: 2014-01-20 13:44:55 | Data modyfikacji: 2015-01-12 09:36:58.
Zawiadomienie o przetargu na sprzedaż
nieruchomości ew. nr 243/1 o pow. 1,20 ha
położonej w msc. Rożki 
 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Karolina Malec | Data wprowadzenia: 2013-12-20 12:37:01 | Data modyfikacji: 2015-01-12 09:41:23.
Drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości nr ewid. 243/1 w msc. Rożki 
 Przetarg

Opublikowane przez: Karolina Malec | Data wprowadzenia: 2013-11-19 13:05:25 | Data modyfikacji: 2015-01-12 09:45:19.
Zawiadomienie o przetargu na sprzedaż
nieruchomości ew. nr 243/1 o pow. 1,20 ha
położonej w msc. Rożki 
 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Karolina Malec | Data wprowadzenia: 2013-11-07 15:56:26 | Data modyfikacji: 2015-01-12 09:54:27.
Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości nr ewid. 243/1 w msc.
Rożki 
 Przetarg

Opublikowane przez: Karolina Malec | Data wprowadzenia: 2013-09-30 14:40:04 | Data modyfikacji: 2015-01-12 09:45:45.
Data wprowadzenia: 2013-09-30 14:40:04
Data modyfikacji: 2015-01-12 09:45:45
Opublikowane przez: Karolina Malec
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Obrazów
ul. Obrazów 84
27-641 Obrazów
Kierownik Jednostki
Krzysztof Tworek
Kontakt:
Tel: 15 83-65-162
Fax: 15 83-65-551
e-mail: sekretariat@obrazow.pl