kontrast
A+ A-
Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Obrazów: www.obrazow.pl
 Rejestry i Ewidencje
Rejestry i Ewidencje
Wykaz rejestrów 

Referat ds. organizacyjnych
1. Dziennik korespondencji przychodzącej
2. Dziennik korespondencji wewnętrznej
3. Rejestr zarządzeń Wójta
4. Rejestr delegacji służbowych
5. Rejestr pieczęci
6. Rejestr uchwał Rady Gminy
7. Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
8. Rejestr ewidencji działalności gospodarczej – CEIDG
9. Rejestr skarg i wniosków
10. Rejestr wydanych pełnomocnictw i upoważnień
11. Rejestr instytucji kultury

Referent finansowo - budżetowy
1. Rejestr podatników
2. Ewidencja tytułów wykonawczych
3. Rejestr upomnień
4. Kadry i płace
5. Finanse i księgowość
6. Rejestr faktur
Referat inwestycji i ochrony środowiska
1. Rejestr decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowanie terenu
2. Wykaz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
3. Dzierżawa gruntów
4. Użytkowanie wieczyste
5. Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest
6. Ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków
7. Rejestr umów
8. Rejestr zamówień publicznych

Referat ds. obywatelskich – USC
1. Rejestr wyborców
2. Ewidencja najemców lokali
3. Rejestr jednostek OSP
4. Ewidencja zabytków
5. Akta USC

 

Opublikowane przez: Karolina Malec | Data wprowadzenia: 2015-08-13 08:26:38.
Data wprowadzenia: 2015-08-13 08:26:38
Opublikowane przez: Karolina Malec
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Obrazów
ul. Obrazów 84
27-641 Obrazów
Kierownik Jednostki
Krzysztof Tworek
Kontakt:
Tel: 15 83-65-162
Fax: 15 83-65-551
e-mail: sekretariat@obrazow.pl