kontrast
A+ A-
Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Obrazów: www.obrazow.pl
 Ogłoszenia
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Obrazów
2016-01-15 11:11:55
  ...więcej

Strategia Rozwoju Gminy Obrazów 2015-2025
2016-01-15 10:04:06
  ...więcej

Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
2015-12-08 09:46:30
  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach projektu „Program Współpracy Gminy Obrazów z organizacjami oraz z podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2016 ”.
2015-10-28 11:34:54
  ...więcej

Zawiadomienie Kierownika zespołu Gospodarki Komunalnej w Obrazowie
2015-10-01 15:27:51
  ...więcej

Unieważnienie naboru na wolne stanowisko pracy w Zespole Gospodarki Komunalnej
2015-10-01 14:21:35
  ...więcej

Kierownik Zespołu Gospodarki Komunalnej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
2015-09-17 15:12:10
  ...więcej

Informacja o wynikach naboru w Ośrodku Pomocy Społecznej na stanowisko referent
2015-07-15 09:26:37
  ...więcej

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko referenta
2015-06-30 07:46:32
  ...więcej

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OBRAZOWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
2015-06-11 14:59:55
  ...więcej

Wójt Gminy Obrazów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: Kultury Fizycznej i Sportu na rok 2015
2015-02-16 14:01:15
  ...więcej

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIE Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
2015-01-26 15:27:04
  ...więcej

Otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2015 - 2018 zadania z zakresu pomocy społecznej.
2014-12-01 22:39:36
  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Obrazów o konsultacjach projektu
2014-10-07 07:55:36
OGŁOSZENIEWójta Gminy Obrazów• o konsultacjach projektu „Program Współpracy Gminy Obrazów z organizacjami oraz z podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności po  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie grupowych warsztatów z trenerem pracy
2014-08-04 15:32:25
  ...więcej

Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta ds. Rady Gminy i kancelarii w Urzędzie Gminy w Obrazowie
2014-04-30 14:15:44
  ...więcej

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko referenta ds. Rady Gminy i kancelarii w Urzędzie Gminy w Obrazowie
2014-04-25 14:39:44
  ...więcej

Wójt gminy Obrazów ogłasza nabór na stanowisko pracy referenta ds. Rady Gminy i kancelarii
2014-04-03 12:36:00
  ...więcej

Informacja o wyniku naboru na stanowisko animatora obiektu sportowego w Obrazowie
2014-02-28 09:57:57
  ...więcej

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko animatora obiektu sportowego w Obrazowie
2014-02-28 09:56:01
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 33
następne

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Obrazów
ul. Obrazów 84
27-641 Obrazów
Kierownik Jednostki
Krzysztof Tworek
Kontakt:
Tel: 15 83-65-162
Fax: 15 83-65-551
e-mail: sekretariat@obrazow.pl