kontrast
A+ A-
Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Obrazów: www.obrazow.pl
 Ogłoszenia
Wójt Gminy Obrazów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: Kultury Fizycznej i Sportu na rok 2014
2014-02-24 13:04:22
  ...więcej

Wójt Gminy Obrazów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Inspektor BHP
2014-02-13 15:17:08
  ...więcej

Wójt Gminy Obrazów ogłasza nabór na stanowisko animatora obiektu sportowego w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"
2014-02-11 12:12:34
  ...więcej

Ogłoszenie w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2014
2014-02-06 15:18:55
  ...więcej

Informacja o wyniku naboru na stanowisko informatyka w Urzędzie Gminy Obrazów
2014-01-02 09:39:33
  ...więcej

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko informatyka
2013-12-23 19:56:22
  ...więcej

OGŁOSZENIE Mianowanie na wyższe stopnie W związku z podpisaniem przez Prezydenta RP ustawy z dnia 11 października 2013r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013r., poz. 1355) żołnierze rezerwy i osoby niepodlegające obowiązkowi służby wojskowej
2013-12-12 10:37:11
  ...więcej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Informatyka w Urzędzie Gminy Obrazów
2013-11-25 16:39:57
  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Obrazów o konsultacjach projektu
2013-11-04 20:32:26
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Obrazów o konsultacjach projektu „Program Współpracy Gminy Obrazów z organizacjami oraz z podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontaria  ...więcej

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
2013-09-16 13:53:55
  ...więcej

Wykaz tablic ogłoszeń na terenie Gminy Obrazów przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i materiałów referendalnych podmiotów biorących udział w kampanii
2013-08-16 15:46:31
  ...więcej

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bilczy
2013-07-11 10:58:31
  ...więcej

Stowarzyszenie "Przyjaciół Szkoły w Bilczy" ogłasza nabór na stanowisko: Nauczyciel Przedszkola
2013-07-05 15:23:39
  ...więcej

Pokazano 21 - 33 z 33
poprzednie     

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Obrazów
ul. Obrazów 84
27-641 Obrazów
Kierownik Jednostki
Krzysztof Tworek
Kontakt:
Tel: 15 83-65-162
Fax: 15 83-65-551
e-mail: sekretariat@obrazow.pl